O mne

O autorke

Marta Králiková je amatérska výtvarníčka pôsobiaca v Komárne. Vizuálnemu umeniu sa aktívne venuje len od svojho nástupu na dôchodok. Chýbajúce akademické vzdelanie si však cieľavedome dopĺňa akreditovanými kurzami a osobným nadšením pri samo-štúdiu.

Funkčnosť tejto stránky si vyžaduje moderný prehliadač. Prosím, nainštalujte si najnovšiu verziu vášho prehliadača.

Please upgrade today!